Klimatyzacja - Serwis

Firma CLIMA-LINE z Katowic oprócz projektowania i produkcji znakomitych systemów chłodniczych, w tym wysokiej jakości klimatyzacji przemysłowych zajmuje się całodobowym i w każdym dniu tygodnia profesjonalnym serwisem. Utrzymanie odpowiednich temperatur w różnego typu obiektach i pomieszczeniach wymaga, by zamontowana w nich klimatyzacja była serwisowana w sposób regularny pod kątem sprawności i ogólnego stanu technicznego. W odpowiednim czasie wykonany przegląd pozwala wychwycić ewentualne drobne usterki i w konsekwencji nie dopuszcza do poważniejszych awarii.


Clima-Line
Ks. Bpa. Bednorza 2a-6
40-384 Katowice
tel. +48 690 953 444